Salgskurser

At vælge de rigtige salgskurser kan være svært.

Derfor er de fleste kurser skræddersyet til den enkelte kunde.

Grundlæggende salg

På kurset undervises og trænes du i at optage og fastholde kontakt med kunden, samt at afslutte det personlige salg.

NLP i salget

På kurset undervises og trænes du i at anvende avancerede kommunikationsteknikker i forbindelse med salg.

Salgsteknik med udvidet spørgeteknik

På kurset undervises og trænes du i at anvende avancerede teknikker til at forstærke eller vække latente eller kendte behov hos kunden i forbindelse med salg.

Effektivt salg

Effektivt salg er et af de mest populære salgskurser.

På salgskurset undervises du i følgende:

 • Den indledende kontakt
 • Kundens signaler
 • Behovsafklaring
 • Personlige mål
 • Hvad er NLP?
 • Kommunikation og programmering
 • Repræsentationssystemet
 • Spørgeteknik (spørgehjul)
 • Indvendingsbehandling
 • Lukning af salg/ordre

Salgsteknik i detailhandlen
På kurset undervises og trænes du i de særlige forhold, der gør sig gældende for at opnå gode resultater i forbindelse med salg i detailhandlen.

Detailsalg salgskursus

Kursusbeskrivelse for detail salgskurset

 • Definition på ”god kundeservice”
 • Nøglen til enestående kundeservice
 • Hvorfor yde en god kundeservice & mersalg?
 • Vigtige elementer i enestående kundeservice
 • Stærk service = Stærk markedsføring
 • Kundeklager & Utilfredshed
 • Hvorfor reklamerer kunder ikke?
 • Effektiv og ineffektiv kundebetjening
 • Hvad er afgørende faktorer for enestående kundeservice?
 • De 6 trin i kundeservice & mersalg?
 • BEDSTE praksis…
 • Hvordan tager du imod kunderne?
 • De 5 S-er
 • Lytte- & Spørgeteknik
 • EFU
 • Varepræsentation
 • Behov og købemotiver i salgsarbejdet
 • Salg & Mersalg
 • Salgets nøglepunkter
 • Afsked med kunden

 

SÅDAN GENNEMFØRER VI SALGSKURSER

Kurset har en normeret varighed på 2 dage og understøttes med hjemmearbejde. Kurset kan gennemføres som split-undervisning over en længere periode.

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi lægger vægt på, at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og situationsspil.

IDÉ OG FORMÅL

Kurset henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med – eller skal til at beskæftige sig med -personligt salg.

På kurset undervises deltagerne i at afdække kundens behov ved hjælp af spørgeteknikker, samt anvendelse og kommunikation, argumentation og afslutningsteknikker ved salg.

Målet er, at deltagerne efter endt kursus:

 • Har opnået viden om personligt salg i relation til virksomheden, for at kunne sikre virksomhedens profil i servicesituationer, og tilfredsstille kundens behov.
 • Har opnået indsigt i egne stærke og svage sider i forhold til personligt salg.
 • Har erhvervet sig viden om kropssprogets betydning i salgsøjemed.
 • Har erhvervet sig viden om salgsteknikker (kommunikationsteknikker, spørgeteknikker og afslutningsteknikker) for at kunne træne og arbejde med salgstrappen i det daglige salgsarbejde.

Detailsalg er et af de salgskurser, Danske Møbelhandlere har udbudt til deres medlemmer de sidste 5 år

Eksempel på et af Roberts salgskurser

Vil du høre mere ? Ring 22 32 19 52 !

Husk! Vi laver meget gerne virksomhedstilpassede salgskurser

Salgskurser

Salgskurser

 

Salgskurser gør dig til en mere effektiv og målrettet sælger

Salgskurser med Robert Jakobsen får dig gennem salgsteknikkens trin på en overskuelig måde så salgskurset huskes.

I langt de fleste virksomheder er salget motoren. Det er en af de vigtigste discipliner i forhold til at skabe resultater.
Uden det gode salg udebliver indtægterne, og dermed afkastet.

Salgskurser med Salgskurser.info er altid en god investering

Ring 22321952 og lad os lave en ROI beregning sammen