Modulopbygget salgsuddannelse

Eksempel på vores modulopbyggede salgsuddannelse:

Gennemførelse af kursus i salgsuddannelse

Kurserne varierer fra 1 – 4 dage. Nogle uddannelsesforløb gennemføres via modulopbygning – efter kundens behov. Et kursus i salgsuddannelse kan efter ønske gennemføres som et ”split”-kursus, dvs. over 2 dage og med 1 – 2 ugers mellemrum. Alternativt kan kurserne også afholdes som internatophold.

Kurset kan gennemføres i Salgskurser.info ApS’ lokaler i Ballerup, hos kunden eller alternativt på en kursusfacilitet et sted i Danmark.

Længerevarende salgsuddannelse

Vi anbefaler, at hvert modul gennemføres som et 2. dages kursus.

Fælles for alle moduler er, at der vil blive lagt stor vægt på at involvere deltagerne med øvelser samt cases. Der vil endvidere være mulighed for at optage video for at opnå maksimal udbytte af øvelserne.

Efter ønske kan hvert modul også opdeles, eksempelvis på følgende måde:

Første undervisningsdag er mandag. Anden kursusdag er den efterfølgende mandag. Dette sikrer, at de indlærte teknikker kan indøves i løbet af ugen, og allerede ugen efter kan der evalueres og udvikles vidensdeling.

Program: Salgsuddannelse Modul 1:

”Sælgerens rolle og krav”

–       Hvad er salg? Sælgerbudget

–       Første indtryk

–       Forskellige kundetyper tænker forskelligt

–       Virksomhedens behov er nøglen til salg

Kontaktfasen

–       Omstillingsbordet – Fastlåst ved omstillingen – Fastlåst ved sekretæren

–       Kontaktperson – Indgangsbøn – Eksempler på indgangsbøn

–       Afslutning i åbningen – Kvalificering af kunden

–       Retningslinier for mødebooking

–       Klart mål for samtalen – Kort argumentation for at nå målet – Initiativ i samtalen

–       Opbyg dit eget mødebookingskoncept – Eksempler på kontakt og indledning

–       Etablerende kontakt – Uddybende kontakt

Informationsfasen

–       Hvad er det, vi skal søge information om?

–       Spørgemetodik  – Accepter

–       Kundens hjerne er din arbejdsplads

–       Lytte aktivt – Vi lytter på 4 forskellige måder, når vi taler sammen

–       Observere kropssproget

–       At lytte – Informations- og købssignaler

Argumentationsfasen

–       EFU-modellen (Egenskaber – Fordele – Udbytte)

–       Produktbeskriveren og problemløseren

–       Indvendinger – Behandling af indvendinger

Afslutningsfasen

–       Styr mod en beslutning

–       Sammenfatning af delaccepter – Købssignaler

–       Closing – Deadline-metoden

Effektiv planlægning

–       Den evige undskyldning – Hvorfor er det så svært at komme i gang?

–       Eisenhower-modellen – Gør det vigtige først, mens du bevarer roen og overblikket

–       Udskydelser – Hvorfor gør vi det, årsager og virkning?

–       Afbrydelser – Indre og ydre tidsrøvere og konsekvenserne af disse

–       Hvad bruger vi tid på, og til hvad?

–       Forøgelse af produktiv salgstid

+ Cases og gruppearbejder

Program: Salgsuddannelse Modul 2:

”Salgsprocessen”

Resource and Motivation Model

–       Få overblik over kunder og projekter, samt kundens beslutningsproces

Arketyper / DISC

Kundeemner

–       Hvad gør vi? Og hvad kunne gøres bedre?

–       Kvalificering af kunden

Hvordan sikrer vi den rigtige kontakt?

–       Kvalificering af kunden, telefonsalg, mødeafholdelse, opfølgning på møde / telefonsamtale

Mødebooking

–       Træning samt tuning af konceptet fra Modul 1

+ Cases og gruppearbejder

Program: Salgsuddannelse Modul 3:

”Salgstræning”

Forhandlingsteknik

–       Konflikt eller samarbejde

–       At sælge eller forhandle

–       Forhandlingsprocessen

–       Relationsprocessen

–       Analyseprocessen

–       Evalueringsprocessen

–       Beslutningsprocessen

–       Prisargumentation – Taktikker ved prisargumentation

Salgets psykologi

–       Kommunikation & programmering

–       Relation & Ramme

–       Overbevisninger – Holdningsdrivere

–       De neurologiske niveauer

–       Spørgsmål & programmering

–       Repræsentationssystemet – De fem sansesystemer – Øjenbevægelser

–       Skabe rapport – Matche – Pace – At lede

–       Kalibrering

–       Krop, stemme, tonefald & objekt

Program: Salgsuddannelse Modul 4:

”Præsentationsteknik”

Målet er at:

–       Styrke dig personligt i rollen som formidler, foredragsholder og kursusleder

–       Udvikle dine evner til at skabe en positiv stemning hos tilhørerne

–       Forbedre dine evner til at kommunikere med andre mennesker

–       Øge din evne til at formidle til andre mennesker.

Din rolle som formidler

Forberedelser – før, inden og på dagen:

–       Forbered struktur og udkast

–       Forbered manus og program

–       Forbered hjælpemidler

Gennemførelse

–       Modtagelse

–       De første 4 minutter

–       Præsentation af kursus og deltagere

–       Kommunikation

–       Kontakt gennem kropssprog & matching

–       Sprog

–       Budskaber

–       Dialog

Forstyrrelser

–       Flerdageskursus

–       Sidste dag

–       Analyse & opfølgning

Sidste gang, du forberedte en præsentation, brugte du da 90% af tiden på indholdet?

Opnår du maksimal gennemslagskraft med minimale midler?

Herunder:

–       Psykologiske faktorer

–       De 7 intelligenser

–       Stemme, toneleje og talehastighed

–       Kropssprog – bevægelse og variation

–       Påklædning, der virker

–       Øjenkontakt og dialog

–       Deltagerinddragelse uden at miste kontrol

–       Teori om salg af ideer

–       Kommunikation til de 4 repræsentationssystemer

–       De 3 kommunikationsformer

–       Spørgemetodikker

–       Hvordan strukturerer du præsentationen, så du har fat i tilhørerne hele vejen

–       Hvordan får jeg større gennemslagskraft og effektive budskaber

–       Hvordan bygger jeg mit indhold op, så de køber ideerne

–       Effektiv feedback-model og P-plads

–       Workshop og individuel præsentation

Vil du vide mere om vores salgsuddannelse ? 

Ring nu på 22321952 eller skriv til info@markedsoptimering.dk

[Support_Chat]